Vurderer å seia opp SFO-tilbod for dei eldste elevane