Legg om gangstien forbi yrkesskulen. Dette er kommunen sin største frykt

foto