Stort narko­beslag: Nektar all kjenn­skap til utan­landsk par