Svanberg om bom på Ådland: – Uheldig at ein legg til grunn at folk bryt lova