Skadar seg for milliardar. Han meiner eldre folk kan bli flinkare i heimane sine