– Når eg kjem til «Alt hva fedrene har kjempet …», då raknar det for meg