Fleire måtte punga ut etter å ha susa forbi UP på vinterføret