Kommunen har ikkje råd til parkering i sentrum. Privat grunneigar har desse planane