Ventar nedbørsrekord. Så lenge skal det styrtregna