Starta for seg sjølv for to år sidan - no er bedrifta konkurs