– Me er inne i prosessar og jobbar med å finna gode løysingar for alle partar