– Slit med å finna forslag til tiltak som ikkje får nokon konse­kvensar i det heile