Sally har røysta: – Også innvandrarar er opptekne av barnehage og skular