Ferdige med etter­forskinga etter enormt kokain-beslag