Barnehage-saka i Fitjar: – Ikkje nok grunnlag for å gjera vedtak