Dette blir gjort etter at Stord-ungdom blei funnen død på institusjon