Fem fylke står for nesten all verdiskapinga i sjømatnæringa