Priskrig fører til tomme hyller i butikkane: – Varene forsvinn fort