Difor held dei framleis på med teljing av stemmer

foto