– Me veit at det diverre er mange som fell utanfor