Vil seia nei til ute­servering og permanent leike­plass