I denne stygge svingen kjem det både nytt fortau og gatelys