– Me ser ingen rasjonell grunn til at me ikkje skal få bygga

foto