Vurderer å sikra seg tomt her. Men Statens vegvesen vil ikkje ha meir trafikk i krysset