Styrkjer fylkesbudsjettet med 115 millionar kroner