Stord seilforening legg 20 båtplassar ut til leige. Dette meiner hamnesjefen om den spissa konkurransen

foto