Dekksjefen drog på jobb­reise. Her får han glad­meldinga ved innsjekk