Når ordføraren kjem heim frå cruise til veka ligg det ein invitasjon på pulten