Sjå kva politikarar som fekk flest kryss og slengjarar

foto