Då Knut (91) kom heim etter ei gravferd var minne og verdisaker stolne