VENTETID: Mange skal skaffa seg nytt pass før sommaren, og politiet oppfordrar dei som ikkje treng pass, til å venta med å få seg nytt. Illustrasjonsfoto: Henrik Mundal Andreassen

Innfører pass-avgrensingar før juli

Politiet innfører avgrensingar i utferding av pass og ID-kort i perioden fram til 1. juli. Dei ber alle utan omgåande behov for pass om å venta til hausten.

– Dette er ein utfordrande situasjon, men me gjer det me kan for at dei fleste skal få anten pass eller nasjonalt ID-kort før sommaren. Det er derfor me no ser oss nøydde til å be innbyggjarane om å velja ein av delane, eller venta viss dei kan. Slik får me utnytta den tilgjengelege kapasiteten best mogleg, seier avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, i ei pressemelding.

Mange skal ut og reisa etter to år med pandemi, og som ei følgje av dette har politiet sett ei dobling av passøknader i mars i år samanlikna med same månad i 2019.

Politiet ventar at ventetida for pass og ID-kort vil auka fram mot sommaren. Torsdag er ventetida på høvesvis fem og tre veker.

Personar som skal reisa innanfor EU og EØS blir oppmoda av politiet til å velja eit nasjonalt ID-kort med reiserett.

– Dersom du berre treng legitimasjon, er dette eit svært godt alternativ, seier Vandvik.

Les også
Så lenge må du venta på passtime
Les også
Ukrainske pass og ID-kort er gyldige som billettar i Vestland