STYRTREGN: Det er sendt nytt farevarsel for Vestlandet for onsdagen. Illustrasjon: Meteorologisk institutt

Nytt farevarsel

Det er venta store nedbørsmengder.

Tysdag er det fare for jord- og flaumskred i delar av Vestlandet, og NVE oppjusterte måndag farevarselet til gult nivå. I dag er det nytt farevarsel, denne gong for styrtreng på onsdag.

– Områda med høgast sannsynlegheit for kraftige regnbyer er Vestland fylke og Sunnmøre. Det er fare for overvatn og lokal flaum, jord- og flomskred, samt vanskelege køyreforhold. Nedbøren avtar om kvelden, står det i varselet.