MUSEPROBLEM: Brannsjef Jan Ove Anthun i Stord brann og redning tilkalla skadedyrutryddar, då mus blei observert ved og rundt brannstasjonen på Vabakkjen. Foto: Henrik Mundal Andreassen

Spisse tenner truar utstyr for millionar av kroner på Vabakkjen

Brannmannskapet tok opp kampen mot ubedne gjester.

– Me må ha litt kontroll. Utstyret me har inne på brannstasjonen er svært kostbart, og me ønskjer ikkje skade på det, seier brannsjef i Stord brann og redning, Jan Ove Anthun.

Les også
I dette nabolaget på Stord fangar folk digre rotter i hagane sine

Set ut feller

Observasjon av mus ved og rundt brannstasjonen gjorde at brannvesenet kontakta eit skadedyrfirma for å ta hand om problemet.

– Me har registrert mus på uteområdet, rundt bossdunkane våre, og sånne ting. No er det blitt sett opp boksefeller for å halda bestanden nede, seier brannsjefen.

Han avviser at museproblemet har gjort seg gjeldande innandørs på brannstasjonen.

– Nei, ikkje her på Leirvik. Me hadde litt problem på Huglo, der mus gjekk laus på ein del klede, og gnagde hol i nokre kjeledressar, seier Anthun.

DYRT UTSTYR: Brannstasjonen på Vabakkjen rommar bilar og utstyr for millionar av kroner. Foto: Henrik Mundal Andreassen

Tomspist

Skadedyrfirmaet Pelias skriv følgjande i servicerapporten sin:

«Innvendig boks (i garasje ved brannbiler) er tomspist, det samme gjelder for boks ved søppelkasser. Dette skyldes nok at det var endel aktivitet fra mus i høst/vinter».

Pelias peikar samstundes på at det er opning i nedre del av garasjeportane, der mus kan koma seg inn, og at desse med fordel kan gjerast tettare.

Vidare heiter det:

«Det mangler propper i bunnen av søppeltraller, som betyr at gnagere har fri tilgang. Propper bør innstalleres i bunnen av disse (ved dreningshullfor vann/væske)».

Artikkelen held fram under annonsen.

Les også
Rotta til Yasmin forsvann ned i toalettet – så skjedde noko mirakuløst

Effektiv

Det går fram av rapporten at Pelias nyttar seg av aktivt åte i utplasserte kontrollpunkt på strategiske stader.

«Dette benyttes der det er påvist aktivitet eller, dersom det er overhengende fare for aktivitet i området. Denne metoden er vurdert som den mest hensiktsmessige for deteksjon av gnagere på stedet, og det vil være den metoden som vil være mest effektiv for å holde bestanden nede - kontra til eksempel klappfeller - da det vil være fare for stadig pågang av nye individer fra nærområde», heiter det i rapporten.

Les også
Symjelærar slo alarm etter å ha fått mus i badedrakten

Rydding og vasking

Skadedyrfirmaet gjev følgjande generelle råd mot skadedyr:

«Det er viktig å ha ryddighet ute og inne. Dette for å fjerne gjemmesteder og dermed tryggheten for skadedyr. Alle skadedyr er opptatt av trygghet. Unngå lagring inntil vegger. Høyt gress, beplantning langs vegger, sprekker, rørgjennomføringer, porter og dører bør kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig. Vinduer bør holdes igjen i høyest mulig grad. Kilder til formering bør fjernes eller vaskes rutinemessig slik at tilgang og formering av skadedyr vanskeliggjøres».

Les også
Difor dukkar denne musa opp i teikningane