– Ferja må gå til Skjersholmane inntil et nytt ferjestø på Stord er kommet på plass. Men ferja må gå fra Sunde! skriv Ingolf Kåre Johnsen frå Halsnøy.
– Ferja må gå til Skjersholmane inntil et nytt ferjestø på Stord er kommet på plass. Men ferja må gå fra Sunde! skriv Ingolf Kåre Johnsen frå Halsnøy. Foto: Vidar Hope/Arkiv

Ferjesaka enda en gong

Jeg ser i avisen fredagat fylkesdirektøren avviser strekningen Sunde-Jektevik, og til det har han min fulle støtte.

Jektevik skulle aldri vært kommet på tale i det hele tatt. Ferja må gå til Skjersholmane inntil et nytt ferjestø på Stord er kommet på plass.

Men ferja må gå fra Sunde! Halsnøyveiene er ikke egnet for tungtransport, og hva utbedring av veiene vil koste er det ingen som nevner. Traseen forbi klosteret, der en lastebil veltet for en stund siden får vi ikke gjort noe med, det har Riksantikvaren uttalt for lenge siden. Vegvesenet forlanger at fem hus på Tofte blir revet, da de står på leire og kan være fare for at de kan rase ut når det graves nedenfor husene. Vi hører ikke mye om hva dette vil koste.

Vi kan spare millioner med å flytte ferja til Sunde. Samtidig som vi sparer miljøet på Halsnøy, og de store utvidelsene av veiene som må til, vi må regne med at trafikken vil øke betraktelig nå når tunnelen blir gratis. Hurtigbåtkai på Ranavik kan vi spare, Hva er alt dette mot å utvide biloppstillingsplassen på Sunde ferjekai. Veiene på Halsnøy er bra nok som de er for den lokale trafikken.

Kan vi får en ferje som går med 15 knop kan den trafikkere strekningen Sunde-Skjersholmane på samme tid som de som daffer over fjorden i dag med 12 knop. Ferjene på strekningen Halhjem-Sandvikvåg går med 17–18 knop. Hvorfor skal alt være så vanskelig her i Kvinnherad?

Ingolf Kåre Johnsen

Halsnøy