«Albatros» i Leirvik i juli 2017.
«Albatros» i Leirvik i juli 2017. Foto: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN/ILLUSTRASJON

Grønn cruisetrafikk

I et innlegg i Sunnhordland den 22. juliskriver Jostein Saghaug og Mathias Zimmermann fra Kvinnherad, Uskedalen og Seimsfoss MDG at de ønsker å stenge norske havner for cruisetrafikk. Vi i cruisenæringen har selvsagt forståelse for at det politiske Norge er i valgkampmodus, og at det er enkelt å peke kilmafingre mot cruisenæringen. Likevel opplever vi at kritikken bommer, og at den ikke tar innover seg næringens egen innsats for å bli grønnere og mer miljøvennlig.

Den globale cruiseskipsflåten bidrar til om lag 0,2 % av verdens samlede klimagassutslipp. Selv om vi i næringen er opptatt av at dette tallet skal ned, kan man ut ifra innlegget til Saghaug og Zimmermann få inntrykk av at cruisenæringens utslipp er betraktelig mye høyere. I tillegg utgjør alle verdens cruiseskip til sammen i underkant av én prosent av verdens samlede skipsflåte. Ved å konsentrere debatten rundt cruisenæringen unngår man den viktige, overordnede debatten om hvordan vi kan skape en grønnere skipsfart og turisme.

Saghaug og Zimmermann skriver i sitt innlegg om behovet for grønn innovasjon, og utvikling av miljøvennlige løsninger. For oss i cruisenæringen er dette et viktig satsingsområde hvor vi har høye ambisjoner. Allerede i dag er 60 % av våre skip utstyrt med eksosrenseanlegg, og en stadig større andel av flåten har dette systemet installert. I tillegg kan 25 % av alle nybygde skip benytte naturgass (LNG) som primærdrivstoff. Dette har tilnærmet null utslipp, og er en hjørnestein i arbeidet med å skape en grønnere cruisenæring. Vi ønsker oss også flere anlegg for landstrøm, slik at våre skip kan ligge til kai uten utslipp. Allerede i dag kan 40 % av våre skip ta imot landstrøm, men det hjelper lite når det bare er Kristiansand som kan levere landstrøm til store cruiseskip. Heldigvis kommer det et nytt landstrømanlegg i Bergen i løpet av året. Det mener vi er veldig positivt, og håper å se flere landstrømanlegg i fremtiden.

Vi forstår at det er enkelt å peke på cruisenæringen som problemet. Nettopp derfor er det så viktig for oss å få frem at næringen oppriktig ønsker å være en del av løsningen. Vi har forpliktet oss til å kutte våre klimagassutslipp med 40 % innen 2030. Dette handler selvfølgelig om å ta vår del av ansvaret, men også om noe så grunnleggende som at våre kunder stiller krav til oss. De er klimabevisste, og ønsker å reise miljøvennlig. Derfor er cruisenæringen helt avhengig av å tilpasse seg en ny og klimavennlig fremtid.

Om vi i næringen skal lykkes med grønn omstilling er vi avhengige av å samarbeide både lokalt og nasjonalt. Derfor håper vi at Zimmermann og Saghaug i MDG i stedet for å stenge våre skip ute, vil jobbe sammen med oss for å finne gode og klimavennlige løsninger lokalt. Slik tror vi at fremtidens cruisenæring kan bli et gode for både turister, lokalbefolkning, lokalt næringsliv og miljøet.

Tor Christian Sletner

Vice President, og talsperson for Cruise Lines International Association (CLIA), EuropaCruise Lines International Association (CLIA), Europe