– Undertegnede er daglig leder i et selskap som arbeider for en snarlig realisering av E39 Hordfast til beste for næringsliv og folk på Sør-Vestlandet. I den grad noen kan kalles lobbyist eller pådriver – er det derfor selskapet Hordfast AS, skriv Øyvind Halleraker.
– Undertegnede er daglig leder i et selskap som arbeider for en snarlig realisering av E39 Hordfast til beste for næringsliv og folk på Sør-Vestlandet. I den grad noen kan kalles lobbyist eller pådriver – er det derfor selskapet Hordfast AS, skriv Øyvind Halleraker. Foto: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN/ARKIV

Pinlig fra Kjellbjørg Lunde – igjen!

Kommunestyrerepresentant fra SV på Stord og tidligere stortingsrepresentant Kjellbjørg Lunde oppviser igjen et debatt- og saklighets nivå som vi oftere finner blant nett-trollene i kommentarfeltene på sosiale medier. Jeg har derfor ikke gjort det til en vane å kommentere eller svare påhennes innlegg, men gjør et unntak i dag.

At hun er imot Hordfast har vel de fleste fått med seg, som hun også var imot Trekantsambandet. Hun tok feil den gangen også.

Det som imidlertid er pinlig er hennes gjentatte forsøk på å personifisere Hordfast til «lobbyisten Halleraker». Det er imidlertid en kjent teknikk at når man blir fattig på argumenter, går man på person og i dette tilfelle forsøker hun å holde i live et bilde av at dette er «lobbyisten» sitt prosjekt.

Undertegnede er daglig leder i et selskap som arbeider for en snarlig realisering av E39 Hordfast til beste for næringsliv og folk på Sør-Vestlandet.

I den grad noen kan kalles lobbyist eller pådriver – er det derfor selskapet Hordfast AS.

Selskapet er eid av NHO i et samarbeid med LO, Bergen Næringsråd, Stord Næringsråd, Bømlo Næringsråd, Næringsforeningen Haugaland og Næringsforeningen i Stavanger. I tillegg til kommunene Os, Fitjar, Tysnes, Austevoll, Bømlo, Sveio, Tysvær, Haugesund og Stord – hvor altså Lunde selv sitter i kommunestyret.

Jeg får mitt mandat fra selskapets eiere, styre og arbeidsutvalg. (Hennes egen ordfører sitter f.eks. sentralt i alle disse fora og gjør en utmerket jobb til beste for realisering av Hordfast). Min jobb er å iverksette de vedtak og strategier selskapets organer bestemmer.

Jeg vet at dette er selvsagt for de fleste, men altså ikke for Kjellbjørg Lunde. Hun forsøker å tegne et feilaktig bilde, derfor denne kommentaren.

Når det gjelder hennes forsvar for Kvalitetssikring 2 prosessen (Ks2) «glemte» hun å nevne at det primære for oss er å endre starttidspunktet for Ks2 arbeidet, slik at det kan gå parallelt med reguleringsplanen og at vi dermed kan korte ned planleggingstiden med 1,5 – 2 år.

I den grad vi har snakket om berettigelsen til hele Ks2 instituttet, var det i en sammenligning av Statens vegvesen sine pålegg med selskapet Nye Veier AS, som altså ikke har noe krav om Ks2 for sine prosjekt.

Artikkelen held fram under annonsen.

 

Øyvind Halleraker

Daglig leder Hordfast AS