Cille (18) og Ida (18) tatt ut til avgjerande kampar