Den nye handball­sjefen meiner det er for lite leik blant barn og unge i dag