Hos Julie er det kok både i hovudet og i grytene dei neste dagane

foto