EKSPERT: Tom Erling Kårbø hjelper deg med å finna maratonforma. Foto: Eirik Strømme Spjeld

Tom Erling får deg i form til Sunnhordland maraton

Laurdag 8. mai går startskotet for årets maraton.

Her er Tom Erling Kårbø sitt treningsprogram for Sunnhordland maraton.

Treningsprogram for veke 5-7

Mange har halde formen god gjennom koronaperioden, medan andre treng eit mål å trena til for å komma i gang. Til våren håpar me det går an å gjennomføra Sunnhordland Maraton igjen sjølv om det er usikkert om det vert den samme folkefesten som før.

Treningsprogrammet er på tre forskjellige nivå. 5 km, 10 km og halvmaraton. Dei som ikkje trenar til vanlig kan prøva 5 km-programmet, medan dei som trenar regelmessig passar betre for 10 km eller halvmaraton.

Programmet er generelt og tar utgangspunkt i kva som er fornuftig å gjennomføra av trening for å komma i god nok form til å halda distansen ein trenar for. Dei som vil hevda seg i toppen må nok leggja til litt meir trening enn det som står på programmet. Det vert lagt opp til tre-fire økter i veka med roleg start og ein gradvis og fornuftig progresjon i treningsmengda for kvar periode fram til løpet. I den første perioden på tre veker vert det lagt opp til ein roleg start med kontinuerleg aktivitet i form av joggeturar, medan intervalltrening vert eit fast innslag frå og med mars.

Det viktigaste i starten er er å koma inn i ein god treningsrytme og gjennomføra treninga regelmessig kvar veke. Sidan dei fleste må tilpassa treninga til kvardagen, står ein fritt til å velja treningsdagar. Det er lurt å ha ein dag pause mellom løpsøktene i den første perioden, spesielt for dei som ikkje har trena regelmessig frå før.

For dei som startar heilt utan treningsgrunnlag, er det lurt å starta med korte turar og prøva seg fram. Det er lov å gå, spesielt i bakkane. Dei som spring mykje kan hoppa rett på treningsprogrammet, og nokre er kanskje klare for intervalltrening allereie.

Før ein går i gang er det lurt sjekka at joggeskoa ikkje er utslitne. Med gode sko kan ein redusera risikoen for skader. I februar er det ofte kaldt og glatt så det går fint an å byta ut springing ute med trening innandørs på mølle, elipsemaskin, spinning e.l. For dei som spring ute, hugs refleksvest ved trening i mørket og oppsøk skogsvegar og grus dersom ein har høve til det. Det er betre for beina, i tillegg til at det gir ei betre oppleving. På Stord er me heldige som har fine lysløyper på grus både i Landåsen og langs Ådlandsvatnet.

Lukke til med treninga!