Den markerte «leielina» over Teinevikskaien.
Den markerte «leielina» over Teinevikskaien.

Fullt universelt utforma

Med oppbygt og godt markert «leieline» til hjelp for blinde og svaksynte, er strekket av hamnepromenaden i framom husværa i Teinevikjo no fullt universelt utforma. Markeringar av dette slaget er også å finna ved moderne overgangsfelt og bussventeplassar.

Flytta inn i Teinevikjo:Sigbjørn Arvid (62) ser båten frå den nye stova