Debatten etter Jens Thorsen sitt yoga-innlegg held fram. Jeshua J. Sirisai Skaale inviterer pastoren med på ein yoga- og meditasjonstime. Dersom Thoresen stiller, vil han sjølv stilla opp på ei av Thoresen sine gudstenester.
Debatten etter Jens Thorsen sitt yoga-innlegg held fram. Jeshua J. Sirisai Skaale inviterer pastoren med på ein yoga- og meditasjonstime. Dersom Thoresen stiller, vil han sjølv stilla opp på ei av Thoresen sine gudstenester. Foto: Colourbox

«Yoga og meditasjon til folket – kristne eller ikkje»

Jeg har hørt at «Uvitenheten får gro om gode menn tier», og med det i tankene velger jeg å komme med en totalt annen mening enn den meningsytringen sompastor Jens Thoresen kom med i avisa Sunnhordland for et par uker siden. Hans forsøk på å skremme og moralisere kristne fra å bedrive yoga og meditasjon er noe av det mest banale jeg har lest på årevis.

Som Thoresen selv påpeker – er ikke Buddhismen i realiteten en religion, men mer et livssyn. Da den egentlig ikke påberoper seg noen gudstro. Og yoga og meditasjon – som er en integrert del av buddhismen – er mer redskaper for å komme seg gjennom livet på en så fredfull og klok måte som mulig.

Buddhismen tar ikke for seg spørsmålet om det finnes en gud. En kan nesten sitte med et inntrykk at Siddartha (som i ettertid fikk navnet Buddha, som betyr den oppvåknede) mente at eksistensen er kompleks nok som den er.

Han styrte unna spørsmålet om det finnes en gud eller ikke, og om universet er uendelig.

Han fokuserte mer på simpelthen å prøve og forstå våre tanker, følelser og handlinger.

Ved å si at mennesker som praktiserer yoga og meditasjon søker den guddommelige energien, eller guddommen i seg selv, mener jeg Thoresen legger ord i munnen på oss.

Artikkelen held fram under annonsen.

Buddha snakket om å oppnå «nirvana», som forklares som en tilstand og innsikt som ligger latent i oss alle.

Med en gang du forsøker å forklare Nirvana har du tapt …

Men munker har prøvd å forklare det som en tilstand av dyp fred. Fullstendig og endelig frihet. Det perfekte øyeblikket i harmoni med kjærligheten som befinner seg i kosmos. Det kan sammenlignes med å prøve å forklare begrepet himmelen i kristendommen. Med en gang du åpner munnen blir det bare vas. Men sågar sies at en kan forestille seg et bra sted.

Foruten nirvana – handler buddhismens kjerne kort om fire sentrale sannheter om livet, og en åttedelt vei for å innse og integrere disse. Og de har ingenting med noen som helst allmektig skapergud å gjøre. Senest for et år siden hørte jeg om flere kristne som praktiserte buddhisme som et komplement til deres kristne tro. Buddhistisk visdom, yoga og meditasjon gjorde dem til et mer komplett, klarere og innsiktsfullt menneske.

Det må vi være medmennesker nok til å tolerere og godta. Verden er i ferd med å bli et mer opplyst sted. La oss ikke gå bakover.

Yoga er unektelig bra for helsa. Og mye senere forskning støtter hvor stress reduserende denne formen for aktivitet kan være.

Artikkelen held fram under annonsen.

Meditasjon kan være en mektig våpen i å holde roen, og orientere seg i dette kaoset vi kaller livet. Ferdig snakka.

I all vennskapelighet vil jeg gjerne gi en utfordring til Thoresen: Jeg inviterer deg med på en yoga- og meditasjonstime. Jeg regner med at du er sterk trygg nok i troen din til å ikke begynne å vakle etter halvannen time.

Så skal du ikke se bort fra at jeg møter opp på en av dine gudstjenester etterpå, for vin og litt brød.

Avslutter med ordet en thailandsk buddhist munk bruker for å ønske deg hell og lykke i tilværelsen – «Satu!»

Jeshua J. Sirisai Skaale,

kulturviter, agnostiker og skapkristen buddhist

Artikkelen held fram under annonsen.

Oppvokst i Sunnhordland