Skulejoggen er eit årleg arrangement på Nysæter (Hanna Ask og Melissa Dahl i front i 2013). Men kor stor er aktiviteten til 8.-klassingane i ei vanleg veke?
<br>
Arkiv
Skulejoggen er eit årleg arrangement på Nysæter (Hanna Ask og Melissa Dahl i front i 2013). Men kor stor er aktiviteten til 8.-klassingane i ei vanleg veke?
Arkiv Foto: PER EGIL LARSEN

Forskar på helse og læring

Korleis har ungdommane det på skulen? Kva fremjar og hemmar deira psykiske helse og læring? Det vil forskarar finna svaret på.

Høgskulen i Innlandet, avdeling for folkehelsefag, skal dei neste vekene gjennomføra ei undersøking av elevar på 8. trinnet på Nysæter og Stord ungdomsskule.

 

 

 

Forskinga er dels basert på ei spørjeundersøking på skulen hausten 2016, 2017 og 2018. I tillegg ønskjer forskarane å klarleggja ungdommen sin aktivitet, med ein aktivitetsmålar som elevane skal ha i eit belte rundt livet i ei veke.

Ingeborg Barth Vedøy frå Stord er doktorgrads&shy;stipendiat og jobbar med prosjektet.
<br>
Ingeborg Barth Vedøy frå Stord er doktorgrads­stipendiat og jobbar med prosjektet.
Foto: HØGSKULEN I INNLANDET

 

Artikkelen held fram under annonsen.

 

 

- Det er ein avansert skritteljar, som også måler intensitet, fortel stipendiat Ingeborg Barth Vedøy, som sjølv er frå Stord. Undersøkinga er ein del av hennar doktorgradsarbeid.

  

 

 

Artikkelen held fram under annonsen.

- Me har i sommar gjennomført ein pilot for studia med elevar frå Stord og Nysæter, fortel Vedøy.

 

 

 

I tillegg til aktivitetsmålar ønskjer forskarane å måle vekt, høgde og midjemål til ungdommane, i tillegg til å få tilgang til karakterane.

 

Artikkelen held fram under annonsen.

 

 

- Det er fullt mogeleg å vera med i undersøkinga utan at ein gjev tilgang til dømes høgde, fortel Vedøy.

 

 

 

Totalt vil ein undersøkja elevane på 11 skular i landet, noko som potensielt utgjer 1.000 elevar.