Her har Per Ivar Birkeland (t.v.) i Birken & Co. AS signert kontraken, her i lag med adm. Dir. Steinar Røgenes i Kværner på Stord.
Her har Per Ivar Birkeland (t.v.) i Birken & Co. AS signert kontraken, her i lag med adm. Dir. Steinar Røgenes i Kværner på Stord. Foto: Marius Knutsen

Har valt kven som får utvida kaianlegget

Kværner har bestemt seg for kven som skal byggja ut kaianlegget på verftet.

Entreprenørselskapet Birken & Co er tildelt kontrakten for utdjuping av hamnebassenget og bygging av kai på Kværner sitt verft, skriv Kværner i ei pressemelding.

13. februar annonserte verftet at dei har planar om å investera totalt 370 millionar kroner i nytt kaianlegg og forlenga krantransport.

«Investeringa er eit viktig bidrag i arbeidet med å styrkja konsernet si konkurransekraft, og vil gjera anlegget meir fleksibelt og bidra til auka produktivitet», melder Kværner.

Avtalen med Birken & Co inkluderer prosjektering, i tillegg til rigg og drift i anleggsperioden. Birken & Co har spesialkompetanse innan kai- og hamneutbygging. Selskapet blei etablert i 2005.

Utvidinga vil auka kaikapasiteten med 266 meter og gje 17.000 kvadratmeter nytt produksjonsareal. Djupna ved den nye kaien blir 16 meter, noko som vil gjera skipsopphald for dei fleste typar flytande offshoreinstallasjonar.

Slik vil det nye kaianlegget sjå ut med Johan Castberg liggjande til kai.
Slik vil det nye kaianlegget sjå ut med Johan Castberg liggjande til kai. Foto: KVÆRNER
Her viser Per Ivar Birkeland korleis prosessen med å byggja den nye kaien til Kværner skal gå føre seg. Jan Flesjå har laga illustrasjonen.
Her viser Per Ivar Birkeland korleis prosessen med å byggja den nye kaien til Kværner skal gå føre seg. Jan Flesjå har laga illustrasjonen. Foto: Marius Knutsen

I tillegg til kaiprosjektet vert det også planlagt å forlengja banen for den enorme kranen «Storen» med hundre meter. Dette fører til at installasjonar som ligg ved den nye «Vestkaien» vil få auka krandekking av den 1.050 tonn store traverskranen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det skal også på eit seinare tidspunkt tildelast oppdrag i samband med utviding av verftet sin infrastruktur på den nye kaien.

Prosjektet startar opp snarleg, og ny kai skal stå ferdig i andre kvartal 2020, melder Kværner.